Contact: katarzyna.król@upwr.edu.pl

Pracuje w Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w Zakładzie Antropologii. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na prymatolog ii: etologii małp, oraz analizach materiałów szkieletowych naczelnych. Dodatkowo zajmuje się także badaniami populacji pradziejowych, analizami paleopatologii oraz cech niemetrycznych na czaszkach i szkielecie postkranialnym. W ostatnich latach rozwinęła również umiejętności wykorzystania skanera 3D w analizach antropologicznych oraz metod przyżyciowej rekonstrukcji twarzy na podstawie czaszek z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych.

She works at the Department of Anthropology at the Wrocław University of Environmental and Life Sciences in Wrocław. Her research interests are focused on primatology, ethology of primates and analysis of primate skeletal materials. She studies prehistoric populations, palaeopathology analyzes and non-metric features on the skulls and the postcranial skeleton. In recent years, she has using 3D technology in anthropological analysis and the method of forensic facial reconstuction with the use of modern computer methods.